ENO

Repertoire

De 'bruto' lijst van te spelen nummers is 223, te veel voor een zorgvuldige vertolking ... Na een selectie is een 'netto lijst' ontstaan van ca. 100 nummers, waarvan er er 20 tot 25 worden gespeeld tijdens een optreden. De nummers worden ingeleid met een kort verhaal over de herkomst in een historische setting. Hieronder een foto-impressie van de bruto lijst. De nummers met de rode getallen worden gezongen.

Repertoire 1

Orkest foto

Contact ons

Peter IJzerman

053 572 49 94
06 53 20 51 16
euphonianovelty@icloud.com